دکتر آرش جدیری اسلامی - متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
روان درمانی
درمان اختلال بیش فعالی با نوروفیدبک
درمان اعتیاد
درمان دارویی اختلالات روانپزشکی

درمان اختلال بیش فعالی با نوروفیدبک

درمان اختلال بیش فعالی - کمبود توجه با نوروفیدبک

نوروفیدبک یک تکنولوژی درمانی جدید و بسیار موثر است. این درمان ابتدا در آمریکا مورد استفاده قرار گرفت و با مشخص شدن تأثیرات مثبت آن به اروپا و سایر نقاط جهان گسترش یافت.

اثرات درمانی بسیار خوب و ماندگار، نبود عوارض جانبی منفی و طول کوتاه دوره درمان نسبت به درمان های دیگر، باعث شد که سازمان غذا و داروی آمریکا(FDA) نیز این درمان را مورد تأیید قرار دهد.

درمان اختلال بیش فعالی با نوروفیدبک

اختلال کم توجهی و بیش فعالی و Q.E.E.G (نقشه مغزی)

Q-cap

به تعداد زیاد امروزه با کودکانی برخورد میکنیم که به نظر ناآرام هستند. همیشه در حال حرکت هستند و نمیتوانند یکجا بند شوند. معمولاٌ به دلیل شلوغ بودن باعث اذیت خانواده می شوند و در مدرسه هم همیشه با شکایت معلمان و مربیان این کودکان مواجه می شویم. اگرچه کودکان به طور عادی تا اندازه ای کم توجه و بی قرار هستند ولی چنانکه این بی قراری و کم توجهی شدید و دایمی باشد و در رفتار کودک هماهنگی وجود نداشته باشد در این صورت احتمال وجود اختلال کم توجهی بیش فعالی وجود ندارد.یکی از روشهای تشخیصی این اختلال و بعضی دیگر از اختلالات روانپزشکی انجام QEEG یا نقشه برداری مغزی است.

اختلال کم توجهی و بیش فعالی و Q.E.E.G (نقشه مغزی)